Uimahallin sauna ja yleinen sauna

Uimahallin saunan lauteilta vaaditaan paljon, saunat ovat uimahalleissa päällä joka päivä ja saunojen lämpötila on usein hyvin korkea. Tämän lisäksi uimahallin saunojen lauteet on pestävä ympäriinsä harjaten joka päivä. Yhdessä lämpö ja kosteus rasittavat puumateriaaleja saaden ne lopulta halkeamaan tai laudelaudan pinnan tikkuuntumaan.

Useimmissa yleisissä saunoissa käyttö- ja siivoustaajuus on samantapainen kuin uimahalleissa, mutta kloridipitoista ympäristöä ei tarvitse huomioida lauteen runkorakenteissa. Uimahalleissa teräsrunko on haponkestävää teräslaatua.

Swing Clean laudejärjestelmän rallielementeissä laudelauta tapitetaan otsalautaan kiinni, näin laudat eivät ime päästään samalla tavalla kosteutta eivätkä halkea helposti. Lauderallien alapinnoilla ei tarvita sidelistoja, tämäkin lisää kestävyyttä ja parantaa siivoustulosta. Rallit tehdään sopivan kokokoisiksi jotta niiden puhdistaminen on yhden henkilön tehtävissä. Pienen rallikoon mahdollistaa tukeva saranamekanismi joka lukitsee lauderallit paikoilleen.

yhteissauna1

Swing Clean laudejärjestelmästä on erinomaisia kokemuksia uimahallien saunatiloista sekä kestävyydessä että omavalvonnan kautta seuratuissa siivoustuloksissa. Siivoustulokset ovat kautta linjan paremmat kuin perinteisillä lauderalleilla.

Hyvän käsiteltävyyden vuoksi lauderallit on erittäin helppo pitää puhtaana ja ne kestävät kovaa päivittäistä käyttöä huomattavasti paremmin kuin perinteiset lauderakenteet. Yksinkertainen ja purettava runkorakenne helpottaa myös saunan lattioiden siivoamista.

Uimahalleissa saunan lauteen runkorakenteena ovat happoteräs joka kestää kloridipitoista ympäristöä ja on helposti puhdistettava tai laatoitettu lauderunko johon laudejärjestelmässä on omat kiinnikkeensä. Yleisissä saunoissa joissa ei ole kloorivesialtaita lauteen runkona käytetään ruostumatonta terästä.

Sun Sauna käyttää yhteisösaunoissa ruostumatonta tai haponkestävää teräsrunkoa koska ne ovat puhdistettavuudeltaa parempia kuin sinkitty runko. Lisäksi kiinnikkeiden ja läpivientien reiät eivät ole näissä materiaaleissa yhtä ongelmallisia kuin sinkityissä rakenteissa.

IMG 4761

Puhdas uimahallin sauna - Sun Sauna Swing Clean!

Sun Saunan myynti, yhteisösaunat

Tommi Ikonen, 040 347 0237, tommi.ikonen@sunsauna.fi

logo jilkiset saunat